Publikacje po 2003 r.


 • An Escape from the Future World Crisis (7 pages)
kliknij tutaj, aby pobrać

 • Warunki ustrojowe i podstawy doktrynalne transformacji w Polsce na tle innych krajów postkomunistycznych. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego. "MYŚL EKONOMICZNA I POLITYCZNA", nr 1/2010, ss. 77-92
kliknij tutaj, aby pobrać

 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Zarys teorii i polityki handlowej. PWE, Warszawa 2006 (Podręcznik akademicki, stron 270)

 • Gospodarka światowa a sytuacja na rynku surowców energetycznych. W pracy zbiorowej pod red. W. Bieńkowskiego i K. Szczygielskiego pt. "Rozważania o rozwoju gospodarczym Polski". Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego, Warszawa 2009

 • Akcesja Polski do strefy EURO w świetle potencjalnych zmian na światowym ryku walutowym. W: EURO - EKONOMIA I POLITYKA. Pod red. D. Rosatiego, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego, Warszawa 2009, ss. 247-256 
kliknij tutaj, aby pobrać

 • Potrzeba zapewnienia komplementarności funkcji państwa z funkcjami rynku. W: Światowy kryzys finansowy. Przyczyny i skutki. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, Warszawa 2009, ss. 171-178
kliknij tutaj, aby pobrać 

 • Tendencje w handlu Polski z Rosją w latach 1996-2006 na tle handlu zagranicznego Rosji (współautorka Andżelika Kuźnar). ”Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny”. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna”, Warszawa, nr 16/2008, ss. 25-45

 • O dekompozycji i granicach zmienności mnożnika handlu zagranicznego. „Myśl Ekonomiczna i Prawna”. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im.Ryszarda Łazarskiego. Warszawa, nr 2/2008, ss. 102-118
kliknij tutaj, aby pobrać

 • Pożądane przekształcenia struktury gospodarki i rynku kapitałowego w procesie dostosowań do unii monetarnej (współautor Andrzej Kurnicki). „Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny”. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna,Warszawa, nr 12/2007, ss. 20-33

 • Tendencje na światowym rynku paliw. „Myśl Ekonomiczna i Prawna”, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa, nr 4/2005, ss. 88-106

 • Marksa prawo wartości jako fundamentalna przyczyna upadku gospodarki typu marksistowskiego. „Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny”, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, Warszawa, nr 4/2005, ss. 119-131 
kliknij tutaj, aby pobrać 

 • Skutki cenowe w kraju przystępującym do ugrupowania integracyjnego. „Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny”, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, Warszawa, nr 1/2004, ss. 84-101

 • Wpływ handlu z Rosją na wzrost PKB Polski i Unii Europejskiej (współautorzy badań zespołowych: Józef Biskup, Jerzy Kur, Urszula Kopeć). W: Stosunki gospodarcze Polska-Rosja w warunkach integracji z Unią Europejską. Praca zbiorowa pod redakcją Pawła Bożyka. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004, ss. 149-163

 • Samoregulacja rynku i terapie antykryzysowe w skali międzynarodowej, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego, "Myśl Ekonomiczna i Prawna", nr 2/09 
kliknij tutaj, aby pobrać