"Ewolucja polityki makroekonomicznej we współczesnym kapitalizmie."

Kliknij tutaj, aby pobrać podręcznik

 

"Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Zarys teorii i polityki handlowej." 

Podręcznik został zamieszczony za zgodą Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego.

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II