Prof. dr hab. Marian Guzek

Prof. dr hab. Marian Guzek ukończył studia w 1961r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie doktoryzował się w 1964 r. Cztery lata później uzyskał habilitację, a tytuł profesora ekonomii w 1984r. W latach 1962-1982 był pracownikiem naukowym tej Uczelni, a pod koniec tego okresu - dyrektorem Instytutu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Od 1982 roku prowadził prace naukowo- badawcze w Instytucie Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego w Warszawie.Wykładał też przez sześć lat w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Obecnie wykłada międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne oraz ekonomię rozwoju w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W czasie swojej wieloletniej praktyki dydaktycznej prowadził również wykłady i seminaria w uczelniach zagranicznych: w Holandii (Tilburg), Wielkiej Brytanii (Oxford) i USA (San Antonio).

Doświadczenia z konspiracji antystalinowskiej:

- konspiracja antykomunistyczna w Liceum Pedagogicznym w Łowiczu w latach 1950-51, kierowanie działem propagandy nielegalnego Związku Bojowników o Wolność, redagowanie ulotek;

- aresztowanie i śledztwo w 1952 r.w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa w Łodzi;

- rozprawa w Wojskowym Sądzie Rejonowym w Łodzi zakończona wyrokiem skazującym na karę 7 lat więzienia z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na dwa lata i przepadkiem całego mienia na rzecz Skarbu Państwa;

- odbywanie kary: więzienie karno-śledcze w Łodzi, więzienie karne w Sieradzu, obóz pracy dla młodocianych więźniów politycznych w Jaworznie, więzienie karne w Rawiczu, obóz pracy więźniów w kopalni „Czeladź”;- zwolnienie 20.05.1955 po zastosowaniu amnestii.