Artykuły i polemiki

  • „Nie pudrować zwyrodniałych rynków”.”Rzeczpospolita” z dnia 3 kwietnia 2009.
kliknij tutaj, aby pobrać

  • „Deformacje giełdowe”. „Rzeczpospolita” z dnia 4 maja 2009.
kliknij tutaj, aby pobrać